Загальні технології харчової промисловості ( Технологія м`яса)


Загальні технології харчової промисловості ( Технологія м`яса)

Онлайн курс призначений для студентів  факультету харчових технологій, які навчаються  по програмі  дуальної освіти  на  денній та  заочній формі навчання  ОС "Бакалавр". А також для працівників м`ясної промисловості.

Метою курсу "Технологія м`яса і м`ясних продуктів " є формування у майбутніх спеціалістів глибоких твердих знань в галузі технології м’яса і м’ясопродуктів та підготовки до активного їх застосування на виробництві при вирішенні питань удосконалення діючих технологій і розробки нових технологічних процесів, сировинних ресурсів, підвищення якості продукції та застосування енергозберігаючих технологій. Процес інтеграції України в європейську та світову спільноти потребує від виробників виготовлення якісної та конкурентоспроможної продукції. Тому необхідна підготовка молодих фахівців високого рівня знань які володіють сучасними технологіями.

Завдання: отримати практичні навички ведення технологічного процесу переробки сільськогосподарських тварин, орієнтуватись в питаннях вибору та розміщення технологічних процесів, вміти їх економічного обґрунтувати та знати технологію переробки продуктів забою, що отримуються в м`ясо-жировому корпусі м’ясокомбінату.

Матеріали курсу

Модуль 1. Підприємства м’ясної промисловості. Технологія забою та первинної переробки худоби.

Лекції
Практичні роботи

Модуль 2 – Властивості, склад та харчова цінність м’яса. Технологія виробництва ковбасних виробів.

Лекції
Практичні роботи

Модуль 3 - Технологія виробництва виробів з птиці. Технологія банкових консервів

Лекції
Практичні роботи